PD pohodnik

Izleti 2022


TOSC – 9.7.2022

KORČULA – 15.-19.6.2022

GORJANCI-28.spomladanski pohod-12.6.2022

MATAJUR – 21.5.2022

BOHOR – 23.4.2022

SVETA KATARINA – 12.3.2022

KOKOŠ – 12.2.2022

MAREZIGE – 15.1.2022