PD pohodnik

Članarino PZS za leto 2024 lahko poravnate na osnovi podpisane Pristopne izjave po dogovoru s predsednikom društva.