PD pohodnik

Rekreativna dejavnost, kamor sodi tudi planinarjenje, postaja v sodobnem, napornem in stresnem življenju še kako pomembna. Fizična aktivnost v naravi, druženje ljudi in sprostitev izredno vzpodbudno vplivata na zdravje in počutje ljudi. In prav ti parametri družijo naše člane v našem Planinskem društvu Pohodnik.

Le malo kateri planinec se še spomni kar 30 let nazaj. “Davnega leta 1980” je v nekdanjem gradbenem podjetju Pionir med ostalimi športnimi dejavnostmi nastala tudi planinska sekcija pod vodstvom Marka Rems, ki je takrat delovala v okviru PD Novo mesto. Tudi sama sem imela priliko, da sem bila od leta 1992 pa do njenega konca leta 1994 njen član. Ne vem zakaj se v teh letih ni veliko fotografiralo, mogoče je bil fotoaparat predrag, mogoče pretežak, verjetno pa so se dogodki tudi brez fotografij vsakemu posebej vtisnili globoko v spomin. Ko je kriza v gradbeništvu pokopala Pionirja, se planinci nismo dali. Na pobudo Janeza in Danice Štrukelj je njuno podjetje Intel servis ponudilo pokroviteljstvo sekciji Pionir. 14. december 1994 je bil v Gostišču Kos občni zbor planinske sekcije Pionir, na katerem je bil med ostalimi sprejet tudi sklep, da se planinska sekcija Pionir preimenuje v planinsko sekcijo Intel servis. Za predsednico sekcije je bila izvoljena Danica Štrukelj. 11. junija 1995 je potekal 1. Spomladanski pohod na Gorjance. Izhodišče pohoda je bilo naselje Suhadol. V domu na Miklavžu je potekalo družabno srečanje, na katerem smo starosti novomeških planincev Alojzu Zupančiču podelili plaketo, kot častnemu članu planinske sekcije Intel servis. Od takrat naprej organiziramo pohod na Gorjance vsako leto, v letu 2011 bomo izpeljali že 17. zaporedni pohod.

16. decembra 1995 smo na občnem zboru planinske sekcije Intel servis v gostilni Novljan v Mirni peči za predsednika izvolili Ivana Rovana, ki je sekcijo vodil vse do ustanovitve društva.

Januarja 1998 smo začeli s pripravami za spremembo iz planinske sekcije v Planinsko društvo s ciljem legalizacije poslovanja ter obogatitve programa in vsebine dela. In tako je 12. januarja 1998 potekal ustanovni občni zbor društva, na katerem je bila za prvo predsednico izvoljena Danica Štrukelj, za podpredsednika Gorazd Primic in generalnega sekretarja Marko Rems. 27. januarja 1998 smo prejeli odločbo Upravne enote Novo mesto o registraciji Planinskega društva Intel servis. 17. marca 1998 je MDO Dolenjske in Bele Krajine sprejel sklep o podpori včlanitve PD Intel servis v PZS. S to uradno podporo smo že lahko sodelovali kot opazovalci na skupščini PZS v Celju. 22. maja 1998 je PZS na svoji redni seji UO sprejela v članstvo PZS tudi PD Intel servis.

Avgusta 1998 smo se z Društvom za zdravje srca in ožilja, podružnico za Dolenjsko in Belo Krajino dogovorili o sodelovanju pri vodenju njihovega 1. pohoda. Istočasno smo izbrali trasi – Štukljevo pot, ki poteka na relaciji Bajnof -Trška gora – Otočec – Lutrško selo – Šmarješke Toplice in Andrijaničevo pot, ki je nekoliko krajša in poteka na relaciji Otočec – Lutrško selo – Šmarješke Toplice. Pohodi so postali tradicionalni.

Na Občnem zboru dne 2. februarja 1999 je bil za novega predsednika PD Intel servis izvoljen Gorazd Primic, ki je društvo vodil do leta 2002.

25. januarja 2000 je na občnem zboru društva zagledala luč prva številka Glasila PD Intel servis, ki od tedaj izhaja vsako leto in jo predstavimo na občnem zboru društva.

Glasilo je v prvi vrsti namenjeno članom društva, saj naj bi se ob prebiranju prispevkov celoviteje seznanjali z aktivnostmi in dogajanjem v društvu. Nekaj je tudi člankov planincev z vtisi izpeljanih tur, saj le ti popestrijo branje in pritegnejo marsikoga v našo družbo. Namenjeno pa je tudi drugim ljubiteljem narave in planin, saj želimo, da bi prebiranje člankov še koga spodbudilo, da se pridruži našim pohodom.

V Glasilu lahko zasledite tudi obsežnejše razpise v planu podanih planinskih pohodov. Točni razpisi so v pomoč, da si vsak zase lažje izbere primerno turo.

Naše Glasilo pa je tudi priložnost, da se še enkrat zahvalimo za pomoč našim sponzorjem oziroma donatorjem, ki s svojimi prispevki podpirajo naše akcije. Naša želja je, da bi Glasilo izšlo vsako leto pred občnim zborom. Tako je bilo do sedaj. Upamo, da bo tudi vnaprej GLASILO zanimivo, kdaj tudi razburljivo branje, ideja za lep izlet, povod za srečen dan.

Na občnem zboru dne 29. januarja 2002 je bila za novo predsednika PD Intel servis izvoljena Mojca Verček Rems.

2. decembra 2003 je imel UO PD Intel servis zadnjo redno mesečno sejo, na kateri je soglasno potrdil, da se društvo od 1. januarja 2004 imenuje Planinsko društvo POHODNIK Novo mesto, kar je bilo potrjeno tudi na občnem zboru 15. januarja 2004.

Za nami je torej dvanajst let delovanja kot samostojno društvo. Prepričani smo, da smo kot mlado društvo v dvanajstih letih storili ogromno. Postali smo prepoznavni tako v Dolenjsko – Belokranjskem območju, kakor tudi širom Slovenije. Stkali smo prijateljstva s planinci in planinkami tako na meddruštvenem nivoju (PD Šentjernej, PD Novo mesto, PD Metlika, PD Črnomelj, PD Semič, PD Trebnje,…) kakor tudi s številnimi društvi po Sloveniji (PD Saturnus Ljubljana, PD Zabukovica, PD Litija, PD Paloma Sladki vrh, PD Ericsson Nikola Tesla Zagreb, PD Bled, PD Vinska gora…).

Osrednja dejavnost društva ostaja še vedno pohodništvo, nič manj pomembno pa ni delo z mladimi, planinska šola, strokovno izobraževanje lastnih kadrov in drugo. V letu 2009 je društvo imelo 118 članov in organiziralo 15 izletov. Najbolj množična je bila udeležba na tradicionalnem 16. Spomladanskem pohodu na Gorjance, tridnevnem izletu na Korčulo ter tako imenovanem Izletu v neznano.

V društvu se zavedamo, da je zadostno število strokovno usposobljenih planinskih vodnikov osnovni pogoj za izvajanje lastnega programa društva. Tako redno izpopolnjujemo znanje naših vodnikov in pošiljamo nove planince na tečaje za vodnike PZS.

Pomembnejše akcije v društvu

1.    Vsakoletni tradicionalnem. Spomladanskem pohodu na Gorjance

2.    Vodenje, trasiranje vsakoletnega pohoda v organizaciji Društva za zdravje srca in ožilja, podružnico za Dolenjsko in Belo Krajino

3.    Izdaja društvenega Glasila – 1 x letno izide na občnem zboru društva

4.    Vsakoletni izlet v začetku septembra, ko združimo pohodništvo z morskimi užitki, in se za nekaj dni odpravimo na enega od Jadranskih otokov – letos Korčula

5.    Vsakoletni Izlet v neznano, ko začnemo z eno od Slovenskih planinskih veznih poti,….

Mojca Vercek Rems